فرزند امام

فرزند امام

آیت الله خامنه ای: شهید حاج عماد هم خودش را به قدر یک جوان ایرانی فرزند امام و نزدیک به امام میدانست؛ چرا؟ چون امام به او روح داده بود؛ امام او را زنده کرده بود.

نظرات
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.×

منو